Definities

macula

De macula is het centrale deel van het netvlies. Het is het deel van het netvlies dat rondom de gele vlek ligt (zie illustratie hieronder) Dit bevat de meeste kegeltjes en laat de hoogste resolutie toe. Het komt in het gezichtsveld overeen met de middenste zone.
doorsnede van het oog