Definities

UV

Ultraviolet licht is onzichtbaar voor het menselijk oog.