Kostprijs Refractieve Chirurgie

Kostprijs laserbehandelingen

PRK, LASEK, epi-LASIK:   1350 € per oog.

LASIK : 1600 € per oog.

ALL LASER LASIK (Femto-LASIK): 1600 € per oog.

In deze prijs is het eerste naonderzoek inbegrepen. Ook een bijkomende laserbehandeling, uitgevoerd binnen de 2 jaar, volgend op de eerste laserbehandeling, is in deze prijs inbegrepen indien deze noodzakelijk is. Over de noodzaak van een bijkomende laserbehandeling, wordt in onderling overleg tussen patiënt en arts beslist. Het vooronderzoek is niet inbegrepen. Dit alles wordt vooraf schriftelijk vastgelegd in een toestemmingsformulier.

Lensinplanten

Lensinplant met behoud van de eigen lens: 1250 € per oog (exclusief het lensinplant). Kostprijs van het lensinplant : afhankelijk van de afwijking (vanaf 750€). Supplement voor bijkomende laserbehandeling (fijnafstelling) : 750 € per oog..

Eenvoudig (monofocaal) lensinplant: 1800 € per oog. Supplement voor bijkomende laserbehandeling (fijnafstelling) : 750 € per oog.

Torisch, multifocaal of accommodatief lensinplant: 2100 € per oog. Supplement voor bijkomende laserbehandeling (fijnafstelling) : 500 € per oog.

In deze prijzen is het vooronderzoek niet inbegrepen. Dit alles wordt schriftelijk vastgelegd in een toestemmingsformulier.

Deze prijzen worden gehanteerd worden door Dr Schauwvlieghe, andere centra kunnen andere prijzen hanteren. Deze prijzen kunnen ten allen tijden aangepast worden op deze website.