Conductieve keratoplastie

Met de techniek van conductieve keratoplastie, kortweg CK genoemd, die sinds 2001 door de Amerikaanse “Food and Drug Administration” als veilige en efficiënte methode aanvaard is, kan een lichte verziendheid gecorrigeerd worden. Voor de verziende die hiervoor in aanmerking komt heeft dit als gevolg, dat het zicht voor ver goed wordt zonder bril en dat ook het zicht voor dicht hierdoor gevoelig verbetert. Voor het lezen van kleine druk zal nog steeds een leesbril nodig zijn. De verziende kan hierdoor het gebruik van een multifocaal of van twee verschillende brillen omzeilen.

CK wordt op het hoornvlies uitgevoerd. Deze techniek is veel minder agressief dan gelijk welke andere techniek voor zichtcorrectie. Er wordt hiervoor niet gesneden en er wordt geen materiaal weggenomen zoals dat bij de laser wel het geval is.  Het ongemak dat door deze operatie wordt veroorzaakt is meestal gering en duurt slechts enkele dagen. Ook de nabehandeling is beperkt tot enkele dagen. Een probleem van droge ogen komt niet voor. De verdoving door druppels volstaat ruimschoots en is pijnloos. Er komt geen verband of oogschelp aan te pas.

De kostprijs van Conductieve Keratoplastie kan u vinden door hier te klikken.

De operatietechniek van CK voor de correctie van lichte verziendheid

Conductieve keratoplastie (CK) maakt gebruik van radiofrequente golven, die een plaatselijke opwarming veroorzaken, waardoor er collageenketen verkorting optreedt. Deze radiofrequente golven worden op het hoornvlies overgedragen door een kleine antenne die niet dikker is dan een haar. Deze antenne wordt buiten de optische zone van het hoornvlies in een ringvormig patroon op meerdere plaatsen in het hoornvlies ingebracht, waarbij telkens een cilindervormige zone wordt gecoaguleerd. Het gebruik van radiofrequente golven laat toe om dit bijzonder goed gedoseerd te doen in tijd, intensiteit en diepte.   effect van conductieve keratoplastie
Het centrale deel van het hoornvlies, dat belangrijk is voor een goed zicht wordt dus niet rechtstreeks behandeld. Ten gevolge van het plaatsen van deze ring van CK punten ontstaat er een spanningsring die door de collageenketen verkorting als een broeksriem wordt aangetrokken en waarbij het centrale (optische) deel van de cornea boller wordt. Zo kan een lichte vorm van verziendheid verholpen worden.

Website : www.refractec.com

Nevenwerkingen van CK

De nevenwerkingen van CK zijn beperkt: licht gevoel dat er iets in de ogen zit, tranen en lichtschuwheid gedurende enkele dagen na de ingreep. De eerste week kan het effect van CK wat overdreven zijn met een zeer goed zicht voor dicht, maar wat gestoord zicht op afstand. Deze overcorrectie verdwijnt na een paar weken. Het effect van de ingreep kan  op langere termijn achteruit gaan, zodat soms na verloop van een paar jaren een tweede sessie vereist is. Sommige patiënten vermelden strooilicht fenomenen en soms halo’s rond de lichten bij duisternis.

Monovision

CK kan ook aangewend worden om een situatie van monovision te bekomen. Monovision is in de contactlenswereld een gekende en uitvoerig beproefde manier om het leesbrilprobleem op te lossen. Hierbij laat men het dominante oog een scherp zicht voor ver en het niet dominante oog een beter zicht voor dicht. Aan de hand van eenvoudige proeven, kan nagegaan worden of iemand al dan niet genoegen kan nemen met deze situatie van monovision.

Nazorg:

De controles na de behandeling zijn beperkt. De dag na de behandeling zal al een eerste controle plaatsvinden. Verdere controles zijn voorzien na 1 week, na 1 maand, na 3, na 6 en na 12 maanden.