Definities

accommodatie

accommodatie is hetĀ fenomeen waarbij de lens van het oog onbewust ingesteld wordt op korte afstand door deze lens boller te maken. Het boller maken geschiedt onder invloed van de ringvormige spier in het corpus ciliare in de wand van het oog. Deze spier kan de zonulavezels aanspannen waaraan de lens is opgehangen en zo deze lens boller maakt.