Definities

gezichtsveld

Het gezichtsveld omhelst het beeldvlak dat de blik van één oog opvangt. Het strekt zich normaal 90 graden uit naar buiten toe nagenoeg 60° naar de neuszijde toe, 50° naar boven toe en 60° naar beneden toe. Vermits de oogzenuw, waar deze in het oog binnenkomt, niet bedekt is door netvlies, veroorzaakt deze een kleine blinde vlek in het gezichtsveld.