Optische afwijkingen

Correctie van oogafwijkingen

13 Dec

Een optische afwijking kan op verschillende manieren gecorrigeerd worden. De bril is eerste keus, en ook wie voor contactlenzen kiest, moet ook over een bril kunnen beschikken. De contactlenzen vereisen dagelijks onderhoud en bij ontsteking van het oog, moet het dragen van de contactlenzen terstond gestaakt worden, vandaar dat een bril steeds in reserve moet gehouden worden. Refractieve chirurgie is een andere mogelijkheid. De refractieve chirurg is uiteraard een voorstander van de operaties die hij uitvoert, maar is daarom nog geen tegenstander van bril of contactlenzen.

Dr. Pierre Schauwvlieghe

Dr. Pierre Schauwvlieghe is erkend als oogarts sinds 1986. Hij is diensthoofd van de dienst Oogziekten van het AZ Sint-Lucas te Gent. Daarnaast heeft hij een private praktijk in Sint-Amandsberg en is hij actief in het Laser Refractie Centrum in Sint-Martens-Latem, waar hij, met zijn collega’s, in 1996 LASIK introduceerde in de Benelux.
Hij is auteur van het boekje "zien zonder bril". Voor meer info: klik hier.