Definities

presbyopie

presbyopie of ouderdomsverziendheid is het verlies van accommodatie, waardoor het normale oog wel nog ver maar niet meer voor dicht kan zien. De myoop kan niet meer lezen met zijn bril maar wel zonder bril, de verziende heeft een zwaardere bril nodig om te lezen dan de vertebril. Iedereen wordt presbyoop vanaf de leeftijd van 45 jaar. Deze presbyopie neemt progressief toe tot de leefijd van 55 jaar en verandert nadien nagenoeg niet meer.