Afwijkingen van de lens: cataract

Wat is cataract? (grauwe of grijze staar)

In België spreekt men van cataract, in Nederland spreekt men van grauwe of grijze staar. Staar is een slechte benaming vermits deze term aanleiding geeft tot verwarring. Zo spreekt men in Nederland ook van groene staar, wat een totaal andere oogaandoening is( met name glaucoom). cataract (grauwe of grijze staar) is een aandoening van de lens van het oog, waarbij deze geleidelijk aan troebel wordt. Deze lens zit binnen in het oog, net achter het regenboogvlies. Dank zij deze lens kunnen jonge mensen (die geen bril dragen) scherp zien zowel voor dichtbij als voor ver. De lens stelt zich immers automatisch in, in functie van de afstand, zodat een scherp beeld op het netvlies valt. Bij het ouder worden wordt deze lens harder en stijver zodat deze onbewuste automatische scherpstelfunctie met de leeftijd geleidelijk aan verloren gaat. Om deze reden hebben de meeste mensen op de leeftijd van 45 jaar voor het eerst een leesbril nodig.lens staar cataractBij bejaarden of onder invloed van andere factoren, kan deze lens vertroebelen. Het gevolg hiervan is uiteraard dat de gezichtsscherpte vermindert en dat er bovendien hinder wordt ondervonden bij directe lichtinval in het oog.
Veel cataractpatiënten ondervinden hinderlijke, verblindende fenomenen in de  wagen als deze in de richting van een laagzittende zon rijdt.

Oorzaak van het ontstaan van cataract

De lens kan om verschillende redenen beginnen vertroebelen: de meest frequent voorkomende reden is veroudering. Andere redenen kunnen zijn:
Het langdurig gebruiken van cortisone, een trauma (hevige stoot of stamp op het oog, soms jaren voor het optreden van cataract, of een diepe oogkwetsuur), langdurige oogontsteking, een hoge graad van bijziendheid (meer dan - 8 Dioptrie) of een belangrijke vorm van suikerziekte. Algemeen kan gesteld worden dat de gemiddelde leeftijd van de cataractpatiënt 73 jaar bedraagt. Dit geeft echter geen juist beeld van de gemiddelde leeftijd waarop bij het normale individu cataract voorkomt. Zo ligt de gemiddelde leeftijd van de patiënt met ouderdomscataract rond 85 jaar. Bij dagelijks gebruik van belangrijke dosissen cortisone kan een begin van cataract verwacht worden na minimum 3 jaar aanhoudend gebruik, ongeacht de leeftijd van de patiënt. Bij belangrijke bijziendheid (meer dan - 8 D) wordt zeer frequent een cataract gezien op de leeftijd van 65 jaar of soms vroeger. Ook in geval van suikerziekte wordt vrij frequent een cataract op de leeftijd van 65 jaar gezien. De patiënt van 85 jaar of ouder, die van cataract wordt geopereerd, is hoe dan ook zeker geen uitzondering.

De behandeling van cataract

Voor cataract bestaat er maar één behandeling: de operatie. In de westerse wereld is de cataractoperatie een routine ingreep, zelfs één van de meest frequent uitgevoerde ingrepen. Het tijdstip waarop de operatie wordt uitgevoerd, hangt af van de activiteiten en eisen van de patiënt. Het aantal ingrepen is de laatste jaren sterk toegenomen,  enerzijds door de veroudering van de bevolking, maar anderzijds ook omdat de beslissing om over te gaan tot een operatie sneller wordt genomen dan vroeger, en dit niet in het minst omdat de resultaten van de operatie zo verbluffend zijn. Toch blijft cataract op wereldvlak de belangrijkste oorzaak van blindheid, eenvoudigweg omdat deze vorm van chirurgie voor een groot deel van de wereldbevolking niet betaalbaar of niet toegankelijk is.

De manier waarop deze operatie wordt uitgevoerd, vindt u