Cataract

cataract is het troebel worden van de lens in het oog. Het wordt beschreven onder de oogafwijkingen. Om meer te weten, klik hier.Facotoestel ALCON Infinity

De moderne cataractoperatie: fako-emulsificatie met lensimplantatie.

Dankzij het gebruik van de fako-emulsificatie machine, zijn wij in staat onze patiënten de beste visuele resultaten te bieden, en dit meestal reeds daags na de ingreep. Ook de operatieduur is dankzij deze machine tot een minimum beperkt tot minder dan een half uur.

De fako-emulsificatie techniek, maakt gebruik van een ultrasoon trillende naald waarbij de lens in het oog in kleine stukken wordt verdeeld, alvorens uit het oog te worden weggezogen. Vaak wordt dit toestel verkeerdelijk verward met een lasertoestel. Op dit ogenblik is cataractoperatie met behulp van laser nog experimenteel.

Na het verwijderen van de lens, waarbij het doorzichtige kapsel rond de lens ter plaatse wordt gelaten, wordt de kunstlens in het achtergebleven kapselzakje aangebracht en komt deze nieuwe kunstlens aldus precies op  dezelfde plaats terecht als de oorspronkelijke natuurlijk lens (figuur rechts). Een speciale constructie van de insneden zorgt er voor dat de wonden niet dienen dicht genaaid te worden. Er komen dus geen draadjes aan te pas.

De recuperatie van het zicht na de operatie is heel snel; zelfs in die mate dat een cataractoperatie zowat de meest spectaculaire operatie is die u kunt meemaken: immers, meestal wordt een  optimale gezichtsscherpte reeds bekomen daags na de operatie en dit bovendien in 80 % van de gevallen zonder bril. Dit is het gevolg van de bijzonder kleine opening in het oog die beperkt blijft tot 2.2 mm.  (zie figuur 3). De volledige lens wordt door deze opening verwijderd en het gebruik van plooibare lenzen heeft het mogelijk gemaakt dat deze opening ook voor het inbrengen van een kunstlens niet dient te worden vergroot. Hierdoor treedt er ook geen enkele vervorming van het oog op

Vermits de lens die wordt ingeplant, voor elk oog individueel aangepast wordt, hebben de meeste mensen na de operatie geen bril meer nodig om in de verte te kijken, en wordt enkel nog een leesbril gedragen. Om dit te bekomen wordt het oog vooraf opgemeten met een laser toestel of een ultrasoon toestel en wordt berekend welke de sterkte moet zijn van de lens die zal ingeplant worden. In sommige gevallen is een dergelijk resultaat niet mogelijk, vermits er rekening moet gehouden worden met de toestand van het andere oog enerzijds en de aangeboren graad van vervorming op het hoornvlies (astigmatisme) anderzijds. Statistisch haalt 80 % van de geopereerde patiënten een behoorlijk zicht in de verte zonder bril, en dit meestal reeds vanaf de eerste dagen na de ingreep.

“Verzien en lezen zonder bril”

Verzien en lezen zonder bril is mogelijk, maar is helaas vaak een dure optie:
Tegenwoordig staan er dubbelefocuslenzen ter onzer beschikking of accommodatieve lenzen. Er bestaan dus meerdere soorten. Een eerste soort laat toe om ver en op afstand van 40 centimeter goed te zien. Werken op pc is hiermee mogelijk. Met deze lenzen kunnen 3 van de 4 patiënten bij wie deze lens wordt gebruikt, zowel ver als dicht goed zien zonder bril. Helaas worden deze twee soorten lenzen door het RIZIV niet terugbetaald. Deze lenzen kosten ongeveer 1000 € (per geopereerd oog). Omdat deze lenzen niet door het RIZIV worden terugbetaald, zullen ook hospitalisatie verzekeringen in de kostprijs van deze lens niet tussenkomen! Een tweede soort zijn de accommodatieve lenzen, die pogen gebruik te maken van de nog steeds functionerende lensspiertjes van het corpus ciliare, die de lens boller kan maken. Hierbij zou de lens moeten gaan bewegen en zo toelaten om de focus te veranderen door deze verplaatsing. Dit resulteert in een veranderend effect van deze lens die bij minder sterke lenzen (als de patiënt voordien bijziend was) minder effect geeft dan bij sterkere lenzen (bij vooraf verziende patiënten). Het effect is immers evenredig met de sterkte van de ingeplante kunstlens. Vaak is dit effect beperkt in grootte, maar bovendien ook soms in tijd, met name als het oorspronkelijke lenskapsel, waarin de lens gevat zit, gaat verharden.

Personen bij wie het resultaat zonder bril niet optimaal is (vaak omdat er een astigmatisme is) kunnen ook mits een bijkomende laseroperatie en helaas ook een niet terugbetaalde meerkost toch nog een optimaal resultaat bekomen voor ver en dicht.

Dubbele focus lenzen houden wel een compromis in dat erin bestaat dat halo’s kunnen worden waargenomen en dat de kwaliteit van het zicht toch wat minder goed is dan met een gewone lens. Bij accommodatieve lenzen worden minder halo’s waargenomen, maar het effect van deze lenzen is minder sterk dan bij de Multi of bifocale lenzen. Dit soort lenzen is nog steeds onderwerp van studie, en met de regelmaat van de klok worden er nieuwe modellen op de markt gebracht.

De verdoving bij fako-emulsificatie

Plaatselijke verdoving, druppelverdoving of volledig slapen?
De cataractingreep kan gemakkelijk onder druppelverdoving worden uitgevoerd. Onze persoonlijke ervaring leert ons dat een volledige verdoving en zelfs een verdoving met inspuitingen echt niet nodig is. Meer dan 95 % van de operaties worden uitgevoerd met als enige verdoving: oogdruppels. Bij de druppelverdoving is het oog nog slechts heel licht gevoelig en kan het oog ook nog bewegen. Tevens is de oogzenuw niet verlamd. Het licht van de microscoop is evenwel zo sterk dat, behalve dit verblindende microscooplicht, van de ingreep zelf niets anders wordt waargenomen dan felle kleuren. In geval er tijdens de operatie toch pijn zou optreden, dan kan op om het even welk moment nog een bijkomende medicatie in de baxter worden gespoten om de patiënt rustiger te maken of kan een kleine overigens pijnloze inspuiting langs het oog worden gegeven.